O nama
Prirodni resursi su predmet prekomjerne eksploatacije širom svijeta. EuroNatur se zalaže za drugačiji pristup. Projekti fondacije su usmjereni na zaštitu prirode i vrsta i pomažu da se zaštiti ljepota i biodiverzitet Evrope. EuroNatur štiti velika prirodna područja kao i ekološki vrijedne kulturne pejzaže širom Evrope.
Projekti EuroNatur-a su dizajnirani za dugoročnu primjenu i uključuju potrebe lokalnog stanovništva. Mi stremimo ne samo zaštiti životinjskog svijeta i njegovih habitata u Evropi, nego i ekološki održivom razvoju datih područja – u harmoniji sa prirodom.

Stefan Ferger, project leader @EuroNatur, © Viviane Meyer
Viviane Meyer, former Campaigner @Euronatur, © Stefan Ferger
Janinka Lutze, Campaigner
@Euronatur, © Janinka Lutze

Naš fokus je na saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama, pružajući im neophodnu podršku da na efikasan način štite prirodu.
Centar za zaštitu i pročavanje ptica (CZIP) osnovan je decembra 2000. godine od strane ornitologa Zavoda za zaštitu prirode, Prirodnjačkog muzeja, Nacionalnih parkova i studenata sa odsjeka za biologiju (Prirodno – matematički fakultet) iz Podgorice. CZIP je član IUCN-a i BirdLife International-a.

Misija CZIP-a je zaštita ptica i ostalih životinjskih i biljnih vrsta i njihovih staništa, monitoring biodiverziteta Crne Gore, edukacija građana, popularizacija naučnih istraživanja, kao i saradnja sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave zaštitom prirode.
Ciljevi organizacije su:
– Da pokreće, podstiče i podržava naučno i stručno istraživanje ornitofane i ostalih biodiverzitetskih grupa na području Crne Gore;
– Da promoviše i prezentuje domaćoj i stranoj javnosti bogatstvo i raznolikost biodiverziteta;
– Da edukuje i razvija svijest ljudi o poznavanju ptica i ostalih pripadnika biodiverzita;
– Da ukazuje na potrebe i način zaštite ptica i njihovih staništa, kao i drugih pripadnika biodiverziteta.
Vizija Centra je harmonija u odnosu između ljudi i ekonomski razvoj baziran na principima održivog korišćenja resursa.

 

Igor from CZIP, © Viviane Meyer
Jovana Janjusevic from CZIP, © Viviane Meyer

BirdLife International je globalno partnerstvo organizacija (NVO) kojima je cilj zaštita ptica, njihovih staništa i uopšte biodiverziteta kao i rad sa ljudima na održivom korišćenju prirodnih resursa. Partnerstvo čini 121 partner širom svijeta – jedan po državi ili teritoriji, uz rastući trend.
Vjerujemo da su lokalne zajednice, koje rade na očuvanju prirode u svojim mjestima ali povezane nacionalnio i internacionalno kroz naše globalno partnerstvo, ključne za opstanak života na ovoj planeti. Ovaj jedinstveni lokalno – globalni pristup ima veliki uticaj na dugoročno očuvanje za dobrobit prirode i ljudi.

Sofia Capellan from Birdlife International, © Viviane Meyer
Ivan Ramirez from Birdlife International, © Viviane Meyer
Liz Auton from Birdlife International, © Viviane Meyer

Organizacija Dr. Martin Schneider-Jacoby (MSJA) osnovana je u maju 2016. u sjećanje na pokojnog Dr. Martin Schneider –Jacoby-a i da se oda počast za njegov doprinos zaštiti prirode na Balkanu. Poslednjih 10 godina svog života Martin Schneider je intenzivno radio na zaštiti jedinstvenih ekosistema, naročito u Crnoj Gori i Ulcinju. Cilj organizacije je zaštita biodiverziteta na Ulcinjskoj solani i drugog kulturnog i prirodnog nasleđa u Ulcinju. Organizacija posebno radi na sljedećim aktivnostima: – podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite Ulcinjske solane;
– razvoj i implementacija akcionih planova za zaštitu Ulcinjske solane;
– saradnja sa relevantnim javnim donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama;

Osnivači MSJA su: Zenepa Lika; Gudrun Elisabeth Steinacker, bivša njemačka ambasadorka u Crnoj Gori; Gabriel Schwaderer, izvršni direktor EuroNatur-a; i Darko Saveljic.

 

 

Zenepa Lika from MSJA, © Viviane Meyer

Tour du Valat, institut za istraživanja i zaštitu močvarnih staništa Mediterana, sprovodi brojne aktivnosti sa partnerima na sjeveru i jugu Mediteranskog basena.
Institut je osnovao 1954. godine Luc Hoffmann, prirodnjak, vizionar i zaljubljenik u ornitologiju. Od tada Tour du Valat razvija svoja istraživanja u cilju očuvanja močvara Mediterana. Ubijeđeni da se ova bogata, ali veoma ugrožena staništa mogu očuvati samo ako se usklade ljudske aktivnosti i prirodno nasleđe, institute Tor de Valat već nekoliko decenija razvija istraživanja i integrisane programe upravljanja. Njihov pristup u tri pravca ima za cilj da obezbijedi odgovore na ključna pitanja sticanjem i prenošenjem znanja radi jačanja kapaciteta zainteresovanih, uključujući korisnike, upravljače i naučnike, uticanjem na efiktivni menadžment ovih područja i informisanje javnosti.

Marc Thibault from Tour du Valat, © Viviane Meyer
Like It? Share It:
Zur Petition